Wie is Kelvin?


Op jonge leeftijd begon Kelvin Huiberts bij de plaatselijke muziekvereniging K.T.S.M. in Tiel met het spelen van slagwerk. Na een aantal jaar daar les te hebben gehad, maakte hij voor wat betreft lessen de overstap naar de muziekschool. Daar ontving hij op zijn 17e levensjaar zijn D-diploma, na het spelen van een openbaar concert-examen.

Na deze diploma’s koos Kelvin ervoor zich te bekwamen op diverse gebieden in de slagwerkwereld. Na het volgen van enkele cursussen is hier de start gemaakt met lesgeven aan individuele slagwerkers op zowel gestemde als ongestemde instrumenten. Ook begon Kelvin toen met het geven van slagwerkinstructie bij enkele slagwerkgroepen.

Naast het lesgeven is Kelvin ook als bestuurslid verbonden aan K.T.S.M. uit Tiel. In deze hoedanigheid is hij erg bekend met het verenigingsleven, iets wat hij gebruikt bij zijn instructie binnen de HAFABRA-wereld.

Op dit moment is Kelvin verbonden aan de slagwerkgroep van Excelsior IJsselstein waar hij zowel de individuele als de slagwerkinstructie voor zijn rekening neemt. Tevens geeft hij les aan leerlingen in Tiel. Daarnaast verzorgt Kelvin regelmatig theorielessen in voorbereiding naar slagwerkexamens.

Kelvin werkt ook met regelmaat mee aan projectorkesten, musicals en toneelvoorstellingen. Tevens remplaceert hij als muzikant of dirigent/instructeur bij orkesten, slagwerkgroepen, dweilorkesten en bands.